DIN TRYGGLEIK

Vi lagrar ikkje andre opplysningar om kunden enn det vi treng for å sende ut varer. 

Vi sel heller ikkje vidare slik informasjon. Ved betaling med kredittkort nyttar vi ei sikker løysing som gjer at vi aldri er i kontakt med bank- eller kortinformasjon. Dermed kan ingen hente ut slik informasjon hos oss.