Noko du vil spørje om?

Spørsmål vi ofte får:

Kvar held Huldrafjell til?


Vi held til i Lønningsåsen 27 på Stord. Stord ligg i Sunnhordland i Vestland fylke.
Kva gjer eg viss eg vil byte ei vare?


Viss du vil byte ei vare kan du anten kome innom fabrkken, eller du kan sende den til Lønningsåsen 27, 5417 Stord - så sender vi ny vare til deg.
Kva gjer eg viss eg vil returnere ei vare?


Då sender vara du til Huldrafjell AS, Lønningsåsen 27, 5417 Stord.
Kan eg besøke Huldrafjell?


Ta kontakt på 90601401 for å avtale besøk i fabrikken, du er hjarteleg velkommen!